Cégünk

Iroda

A Műépítész Kft.-t 1992-ben, korábbi szervezeti keretekből kiválva, építészmérnök vezető tervezők magánvállalkozásban alapították.

A cég jelenlegi, kizárólagos tulajdonosa s egyben ügyvezetője Puskás Péter. Állandó alkalmazottaink száma 9 fő. A Kft. műtermét Miskolc belvárosában, a Déryné u. 2. sz. alatt rendeztük be. A tervezés és a közigazgatás területén több mint 20 éves gyakorlattal rendelkezünk. Állandó társtervezőink végzik a szakági tervezéseket magas- és mélyépítés területen. Az így együtt dolgozók száma több mint 30 fő. Képesítéseink feljogosítanak a településtervezéstől az építészeti tervezésen, ingatlanforgalmi értékbecslésen, a műszaki ellenőrzésen keresztül a szcenikai tervezésig terjedő munkák felelős elvégzésére.

A Műépítész Kft. megalakulása előtt az ÉSZAKTERV, Architektúra Kft., MAFILM Díszlettervezési Stúdiója munkahelyein dolgoztunk. Kialakult szakmai kapcsolatokkal, a feladatokat az igényeknek megfelelően vállaló társtervezői kollégákkal dolgozunk együtt, így egy tervezési feladat teljes vertikumát komplexen, generáltervezésben vállaljuk.

Iroda

A Műépítész Kft. a kialakított szervezeti keretek között biztosítja

a megbízó programjának egyedi karakterű építészeti gondolatokban történő gyors és szakszerű megjelenítését, a korszerű, minőségi anyaghasználat és technológiák széleskörű választékainak, lehetőségeinek megismertetését és alkalmazását, az állandó jelenlétet igénylő piaci versenyhez való rugalmas alkalmazkodást.

Iroda

A Műépítész Kft. vállalja

építészeti és területrendezési feladatok generáltervezését, igazságügyi szakértést, ingatlanforgalmi értékbecslést, szakmai tanulmányok készítését, kivitelezői versenyeztetések lebonyolítását, a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzését.

A MŰÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐIRODA KFT. ARS POÉTIKÁJA

A Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. kötelessége az építészetnek, mint művészetnek, mint tudománynak a rangját fenntartani, elismerni és elismertetni, kötelessége szakmai véleményének „Sine ira et studio” minden szükséges helyzetben hangot adni.
Azonosul a szakma szabályaival, mint betű szerinti értelemben, mint szellemében figyelembe véve szakmai tevékenységének társadalmi és környezeti hatásait.
Az Építész megbízójának a tervezési program kialakításától a koncepcionális tervezésen, a részletes tervezésen, az objektum megvalósulásnak teljes folyamatában egyetlen és teljes érdekvédelmet biztosító képviselője.
Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda Iroda

E tevékenységében szakmai biztonsággal és hivatásszerűen kell eljárnia. Hiszen az építészeti tervezés komplex alkotói tevékenység, műszaki, gazdasági, művészeti eredmény igényével.

Minden munkatársamtól elvárom, hogy az ars poétikánknak megfelelően személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a cégünk sikeréhez.

A Det Norske Veritas Magyarország Kft. igazolja, hogy 2000. november hónaptól a Műépítész Kft. minőségirányítási rendszere megfelel az ISO 9001:2000 szabvány előírásainak.