Híreink

Hősök tere városi tér és mélygarázs kialakítása - Árkád Építőipari - Építészeti Lap, 2008/2.
2008-02-01

Előzmények

A Déryné utca Sétáló utcává való átalakítása, a Kazinczy utcán zajcsillapító zóna kialakítása, az elkészült Szinva terasz és Kandia köz befejező eleme, a Hősök tere a városi térszerkezetben felfoglalt helyen a már említett területek újra értékelése és újraépítése a tér eredeti térszervezésének átértékelését is magával hozta. A Miskolc város elesett hősei emlékmű tiszteletben tartása mellett, a tér szervezését jelentősen befolyásolta a tér alatt elhelyezendő mélygarázs és annak közúti kapcsolata.

 

A Hősök tere áttervezésének ismertetése

A már az előzményekben ismertetett indokok mellett, a tér szervezését a térfaltól térfalig történő gondolkodásmód is erősítette. A Déryné utcának a térre való betorkolása a Kereskedelmi Iskola, a Magyar Nemzeti Bank, a Minorita templom és a Földes Ferenc Gimnázium homlokzati falainak térfalként való kezelése egy kiegyensúlyozott, nyugodt vonalvezetésű jelentős vertikális mozgásoktól mentes teret kívántak. Ezeknek a gondolatoknak a mentén alakult ki az új tér. Déli oldalról egy később megépülő Szálloda homlokzati íve a határoló térfal, a nyugati oldalról, a Kereskedelmi Iskola és a Bank épülete a térfal szerkezet, míg északi oldalról a Minorita templom és a Földes Ferenc Gimnázium. A tér szerkezetének tagozódását a térszint alatt elhelyezendő zárt szelvényű Pece patak, illetve az Elesett Hősök Emlékművéig tartó térszakasz képezze az első részt, a második egység az Elesett Hősök Emlékművéhez felvezető térrész, a harmadik egység az északi határoló falat képező épületekig tartó térfelület. Az a hármas egység nem hagyható figyelmen kívül, hiszen a tér szerkesztésében a sétáló utak, a sétányok, a zöld felületek, az attraktív elemek, a pihenést szolgáló mikroarchitekturális eszközök a tér világítása ehhez kell, hogy igazodjék.

A tér északi és déli tengelyéből indulva a térszint alatti Pecek patak visszaidézését jelképező „forrás” indítja a teret. Az itt található burkolat a Déryné utcában már megjelenő 3,00 x 3,00 méteres raszter hálóban elhelyezett természetes kőburkolat, amely az Elesett Hősök Emlékműve előtt más burkolatként megjelenve anyaghasználatát tekintve magasabb igényszintű márványburkolat jelöli ki az Elesett Hősök Emlékművének megemlékezés és tiszteletadás terheit. A térburkolat váltás vonal vezetésén kandeláber sor jelöli ki a térkontúrt, mely kandeláber magassága egyúttal a tér ezen területének világítását is szolgálja.

A megemlékezés tere és tiszteletadás tere szinte önálló életet élhet ebben a térben, hiszen az innen induló dupla fasor sétány jellege egészen a Palóczy utca nyomvonaláig kiszalad. A tér szimmetria tengelyében újabb látványosság jelenik meg egy vízzuhatag képében, mely jelképezi anyaghasználatában és funkciójában, hogy ettől a ponttól „új világ” kezdődik. A vízzuhatag két oldalán a már Déryné utcában alkalmazott és a tér elején is megismert 3,00 x 3,00 méteres raszterben lerakott természetes kőburkolatok alkotják a térburkolatot. A vízzuhatag melletti induló enyhe lejtésű rámpa a 45,00 cm – rel mélyebben fekvő faburkolatú, nagyméretű diákszigethez vezet, mely körül árok húzódik világításával és vízi attrakcióival gazdagítva a tér hangulatát. Keleti és nyugati oldalról a már említett dupla fasor húzódik végig, melynek a diáksziget felé eső része szintén rézsűsen kapcsolódik a sziget körüli sétányhoz. A fasorban öblök kerültek kialakításra, mely öblökben alkalmi jelleggel pavilonok állíthatóak föl, illetve a pihenő öblökben padok helyezkednek el. A fasarokban bújtatottan jelennek meg a mélygarázs felszíni csatlakozását biztosító lépcsőkarok, illetve a Déryné utca felé a lépcsőkaron túlmenően a mozgássérültek számára szolgáló lift is megjelenik felépítményként. A gépkocsik be és kihajtását biztosító közúti kapcsolat a Kazinczy utca fölé történik és a lehajtó rámpa felett megjelenő íves betonfelület földtakarást kap, fű és bokor beültetését biztosítva. Ez a „mesterséges domb” szimbiózisban van az említett forrással és vízzuhataggal, illetve szerves része a teret szegélyező intenzív zöld beültetésnek. A tér vegetációval beültetett része így több mint duplájára nő a meglévő zöldfelületeknek.

A térszint alatt elhelyezendő mélygarázs 121 gépkocsi tárolására alkalmas. Pillérvázas szerkezetű, ahol a gépkocsik tárolásán túlmenően a már említett két feljáraton kívül egy harmadik feljárat is megjelenik a Déryné utcai gyalogosforgalmi kapcsolatra rászervezve. Ennek felszíni megjelenése az Emlékművet körülvevő facsoport Déryné utcai felőli oldalán jelenik meg. A térszínt alatti mélygarázs gépészeti rendszere mellett, a mozgásukban korlátozott emberek közlekedését biztosító lift is hangsúlyos szerepet kap, illetve ezen funkcionális egységek között a teret használók számára is szolgáló vizesblokk került megtervezésre a férfi és női funkció mellett. A mozgásukban korlátozott emberek vizesblokkja is kialakítást nyert.

Visszatérve a felszíni térkapcsolathoz a Palóczy utca nyomvonalvezetése anyagában különbözik, csak szintje a tér szintjével azonos. Erre az útszakaszra való behajtást a Nemzeti Bank előtt egy rámpa lassítja és ugyanilyen rámpa pár biztosít kihajtást a Kazinczy utcára. Biztonsági szempontból a bazalt kőburkolatú útvonal jelölés két szélén, a Déryné utcában is megjelenő világító kőbalusztrádok biztosítják a fizikális behatárolást.

A sétány világítása alacsonyabb világítású kandeláberekkel történik, míg a Minorita templom felé eső oldalon a Palóczy utcát kísérve három nagyméretű kandeláber jelenik meg. Ezek a kandeláberek a térre megjelenő anyaghasználattal készült kandeláberek magasabbak, lehetőséget biztosítva a templom és a diáksziget megvilágítására.

A Kazinczy utcán a nagy posta felőli oldalon négy magas kandeláber biztosítja a közvilágítást, melyek már ismertek a Kazinczy utca – Széchenyi utca kereszteződéséből és stilizált M betű fejformájukkal Miskolcot jelképezik.