Referenciáink

Új Gasztroenterológiai épület (2018)

 • Megrendelő: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 • Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
 • Tervezés éve: 2018
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház területén a meglévő - közelmúltban felújított - Onkosebészeti épület és a szintén meglévő - belátható múltban történt felújításon és bővítésen átesett - Belgyógyászati épületek között egy új összekötő nyaktag épületrész tervezésével valósult meg az új Gasztroenterológiai épület. 
A tervezés során az alábbi paramétereket tartottuk szem előtt:
- Földszintes épülettömeg kialakítása a meglévő épületek funkcionalitásának, tömegének és megjelenésének figyelembe vételével.
- Külön bejárat kialakítása valamint mindkét irányban az épülethez való közvetlen csatlakozások megteremtése.
- Érkező tér (szélfogó), betegváró, kardiológiai rendelők, endoszkópos vizsgálók, közönségforgalmi - valamint személyzeti szükséges szociális blokk és egységek kialakítása.
- Kívánt helyiségek elhelyezése: betegváró közönségi vizesblokkal, kardiológiai vizsgáló/ rendelő helyiség vetkőzővel, endoszkópos UH vizsgáló helyiség vetkőzővel, endoszkópos vizsgáló helyiség vetkőzővel, központi endoszkópmosó helyiség, betegőrző szoba vizesblokkal, személyzeti helyiségek.
- A két meglévő épület azonosan, egy vonalban kialakított középfolyosós kialakítású, ehhez szintén kiindulási adottságként a tervezési terület keleti irányú megközelítése kezelendő. Az így kialakuló T alakú közlekedési-megközelítési mag köré szükséges felfűzni megfelelő megközelítésekkel, megvilágításokkal és minden érintett - beteg és/vagy személyzet - által megközelíthetően.
- Szerkezetileg és zsilip-közlekedő kapcsolatokkal elválasztva a meglévő épületektől egy földszintes, tömör és áttört megjelenésű egységekre bontott, ám egységes új épület tervezett oly módon, hogy egyúttal igazodjon a meglévő adottságokhoz és karakterekhez. A kórház területén már meglévő anyaghasználatot követve, mégis új színfoltot képezve, egyszerre új, kirívó és integrálódó megjelenéssel és funkcionális hasonulással.

Törökbálinti Orvosi rendelők belsőépítészeti terve (2016)

 • Megrendelő:
 • Cím: Törökbálint, Honfoglalás utca 1/B
 • Tervezés éve: 2016

80 ágyas Onko-Sebészeti Hoteltömb (2014)

 • Megrendelő: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 • Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
 • Tervezés éve: 2014
A kialakítandó sebészeti hoteltömb épületében a műtétre váró és a műtött betegek ellátása folyik, ezen kívül az épület földszintjén három egységből álló sebészeti ambulancia kialakítására is sor kerül. A műtétek végzése változatlanul a Sebészeti épület legfelső szintjén működő egységben történik majd.
A sebészeti osztály minél zavartalanabb működése érdekében ki kell építeni egy olyan összeköttetést a Sebészeti épülettel, amely zárt kapcsolatot biztosít a két épület között, hogy a Sebészeti épület terápiás, képalkotó és műtéti helységeit közvetlenebbül, az épület elhagyása nélkül igénybe lehessen venni. Az új sebészeti hoteltömb épület II. emeletének padlószintje és a Sebészeti épület műtőszintjének padlószintje azonos, így ki lehet alakítani zárt folyosót, amely a két különböző rendeltetésű egység funkcióinak összekapcsolását biztosíthatja. A zárt folyosó szerkezete és a külső megjelenése a Sebészeti épület és a Csillagpont épület között megépült zárt folyosóéval megegyező.
A Belgyógyászati épület terápiás helységeinek igénybevételére is sor kerülhet a sebészeti hoteltömbben kezelt betegek gyógyászati folyamata során.A Belgyógyászat épületének déli oldalán található bejárat, az új sebészeti hoteltömb északi oldalának megnyitása tervezett. A két épület közötti átközlekedés megkönnyítése miatt a sebészeti hoteltömb A szárny északi oldala és a Belgyógyászati épület déli oldala között fedett-nyitott folyosó épül meg. Kialakítása a már megépült Sebészeti épület és a Csillagpont épület közötti fedett-nyitott összekötés szerkezetéhez hasonló.
A Megyei Kórház területén több helyen tervezett egyes gyógyászati tömbök között újabb közvetlen kapcsolat megteremtése pl. Csillagpont épület és GYEK összekötése zárt folyosós kapcsolattal. Alapelvként rögzíthető, hogy a későbbiekben megépülő összekötések kialakításának - zárt folyosós vagy fedett-nyitott - szerkezete és megjelenése a Csillagpont épülettel való összekötéseknél már megjelenő összekötésekkel egyezik meg.

B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ Rehabilitációs Épület (2011)

 • Megrendelő: B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 • Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72.-76.
 • Tervezés éve: 2011

Előzmények

A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívás keretében támogatható:

- a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátás, a kórházhoz integrált vagy önálló rehabilitációs járóbeteg szakellátás, a nappali kórházi vagy nappali ellátás és a fejlesztéssel érintett intézményben folyó rehabilitációs szolgáltatásnak helyt adó épületrész felújítása, átalakítása, vagy indokolt esetben új épület építése

- speciális kiszolgáló helyiségek kialakítása: a választott szakmai programhoz illeszkedő egyéni és csoportos foglalkoztató terápiás szoba, tornaterem, kezelő, csoportos foglalkoztató (ergoterápiás), fizikoterápiás kezelőegység, betegoktató, pszichoedukációt szolgáló helyiség, játszószoba, gyógyászati segédeszköz gyakorló terem, demonstrációs akadálymentes helyiség, központi sportterápiás egység, központi fizio- ill. hidroterápia, ortopédtechnikai műhely.

Jelenleg a rehabilitációs ellátás a Gyermekegészségügyi Központ földszintjén működik, de nincsen elég terület az alkalmazni kívánt rehabilitációs kezelések minden típusának elhelyezéséhez. A teljes körű kezelés és az igények egyre növekvő száma szükségessé tette az ellátás bővítését.

A meglevő kórházépülethez csatlakozó, onnan megközelíthető új rehabilitációs épületszárnyat kíván a kórház létesíteni, amelyet különböző betegcsoportok vehetnek igénybe:

- kórházi kezelés alatt álló, kórházban fekvő betegek - rehabilitációs kezelés céljából

- kórházi kezelés után hazaengedett, visszajáró betegek - utókezelés céljából.

 
Az új épületszárny helye

Az új földszint + 1 szintes egység a Gyermekegészségügyi Központ épületéhez kapcsolódva kerül kialakításra. Az építés helyén jelenleg burkolt parkoló található. Az itt található parkolók a közeljövőben megépülő Csillagpont Kórház projekt keretében megvalósuló új parkolási rendszer keretében pótolhatók.

Az új épületszárny fő megközelítése a járóbeteg rendelőegységek és a meglevő rehabilitációs épületegység közötti összekötő folyosóról történik. Ha valaki az északkeleti hátsó feltáró út felől érkezik, akkor a szélfogó északnyugati oldalán nyíló bejáraton keresztül is bejuthat az épületszárnyba.

Az épület északkeleti oldalán, a nagyterű nappali ellátó - és sportterápiás helyiségekben menekülési útvonalként (vagy nagyobb berendezési tárgyak beszállításához) 1-1 ajtó nyílik a szabadba.

Csillagpont Kórház - engedélyezési terv (2009)

 • Megrendelő: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 • Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu
 • Tervezés éve: 2009

Előzmények

 

Megrendelő a “Csillagpont Kórház” létesítését az uniós támogatással megvalósuló "PÓLUS-KÓRHÁZAK" pályázatból kívánja megvalósítani. A pályázat már sikeresen túljutott az első fordulón, amely pályázati anyagnak műszaki melléklete volt a Műépítész Kft által 2008 májusában azonos címmel készített elvi engedélyezési terv. Az első fordulóra elkészített pályázati anyagot - így a fentiekben említett elvi engedélyezési tervet is - a Bíráló Bizottság által kötelezően előírt változtatások és módosítások szerint - át kellett dolgozni. Jelen engedélyezési terv az átdolgozott, új orvosszakmai program alapján készült, de tartalmazza ezen terv előzményét jelentőelvi engedélyezési terv egyes elemeit.

 

A teljes projekt megvalósulása egy új "Csillagpont" épület létesítését, a meglévő ideggyógyászati tömb teljes belsőátépítését, a 10 évvel ezelőtt átalakított sebészeti épületben fekvőbeteg-ellátó részlegen új osztály beköltözését, továbbá a project által érintett épületek funkcionális összekapcsolását jelenti. Az engedélyezési terv készítése során figyelembe vettük a Kórház által átadott orvosszakmai programot, a szakmai kollégiumok támogató véleményeit, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szakvéleményeit. Az engedélyezési terv készítése során személyes konzultációt folytattunk az Osztályok osztályvezető főorvosaival, a Kórház főigazgató főorvosával, a szakhatóságokkal, közmű-üzemeltetőkkel. Külön egyeztetést folytattunk a Kórház szerződéses partnereivel, a takarítás, tiszta és szennyes anyagok, hulladékok útvonalának kialakításáról. Egyeztettünk az egyéni tálcás étkeztetés lebonyolítása és ételszállítás ügyében is.

 

A helykijelölés kiválasztásánál az OTÉK, valamint Építési Hatóságok eseti előírásai az irányadók. A területre vonatkozóan a Szerkezeti és Szabályozási Terv intézkedik a beépítési előírásokról. A telek az Önkormányzat tulajdonában van, így a Szerkezeti és Szabályozási Tervben előírtak teljesítésének jogi akadálya nincs. A területen az építéshez szükséges út – és közműhálózat rendelkezésre áll, illetve átépítésével, újforgalmi rend kialakításával megoldható az érintett épületek ellátása. Az épület kerítéssel körben zárt területen, ellenőrzött be – és kihajtási pontokon keresztül közelíthető meg, tehát vagyon – és biztonságvédelme teljes egészében megoldott.A projekthez kapcsolódó hírek:


eum.hu; Épül a "Csillagpont Kórház" Miskolcon


weborvos.hu; Csillagpont Kórház Miskolcon


royalmagazin.hu; "Már nem csak álom a Csillagpont Kórház..."


Mezőtúri Városi Kórház (2005)

 • Megrendelő:
 • Cím: Mezőtúr, Kossuth Lajos út 7-11.
 • Tervezés éve: 2005

Előzmények


A Mezőtúri Városi Kórház teljes rekonstrukciójára 2001. évben készült pályázati terv. Akkor a pályázati feltételeket nem tudta teljesíteni a Mezőtúri Önkormányzat, így eredménytelenül zárult.


A rekonstrukciós feladatok jelentős csökkentésével és a tervezett új pavilon megépítésével készült a következő pályázati elképzelés, mely már megvalósításra alkalmasnak ítéltetett. 


Jelen tervdokumentáció az új épület építését, illetve a „B” jelű meglévő pince, földszint + I. emeletes épület földszintjén kialakítandó sürgősségi betegfelvételi és hozzá kapcsolódó helyiségek kialakítását tartalmazza. A „B” épület földszintjén és emeletén alápincézés nélküli beépítéssel 74,00 m2 új kiegészítő épületrész készül, mely lehetővé teszi az ITO megfelelő zsilipes megközelítését.


A vázlattervek és az építési engedélyezési tervek készítéséhez a Mezőtúri Városi Kórház birtokában lévő tervmásolatokat használtuk fel, kiegészítve helyszíni felmérésekkel.


Az új pavilon megépítése előtt a „B” épület keleti oldalán lévő önálló gazdasági épületet el kell bontani, melyhez a bontási terveket ezen dokumentáció tartalmazza.

Kazincbarcikai Városi Kórház (2003)

 • Megrendelő: Kazincbarcika Város Önkormányzata
 • Cím: Kazincbarcika, Május 1 út 56.
 • Tervezés éve: 2003

Előzmények

 

A Kazincbarcikai Városi Kórház az „M” épületben lévő (IV. emeleti szint) Rehabilitációs osztályán átalakításokat kíván elvégezni.

 

Tervezési feladat

 

 • II.-III- kórtermek alacsony- és középfrekvenciás elektroterápiás kezelővé történő átalakítása. Termenként 3-3 kezelőfülke kialakítása, függönyös elválasztással.
 • V. kórterem átalakítása pezsgőfürdő kezelőnek összenyitva a már meglévő kezelővel.
 • Betegfürdető átalakítása hydroelektromos végtagkezelővé (négyrekeszes galvánfürdő).

 

Az átalakítás ismertetése

 

A meglévő és üzemelő Rehabilitációs osztály, kettő négy ágyas kórtermében (II és III. sz. ) lehet kialakítani a három-három ágyas kezelőt. Az egyes kezelőket rozsdamentes acél csőprofil tartóvázra szerelt elhúzható függöny választja el a tervlapon jelölt elrendezésben, így biztosított a természetes megvilágítás, valamint az egy légterű helyiség mesterséges szellőztetése.

 

Az V. sz. kórteremből történő pezsgőfürdő kezelő kialakításához szükséges egy normál fürdőkád beépítése, teljesen körbejárhatóan. A már meglévő kezelő ajtóval történő összenyitásával lehet biztosítani, hogy a két helyiségben egyidejű kezelést lehessen végezni azonos személyzettel.

A gépészeti bekötések miatt a helyiségek burkolat cseréje szükséges csúszásmentes, vízzáró természetes linóleum burkolatra.

 

A meglévő betegfürdető átalakításához szükséges a térbe nyíló raktár elbontása, az így kialakított helyiségben lehet elhelyezni a hydroelektromos egységet. A végtagkezelő burkolata vezetőképes vízzáró természetes linóleum burkolat.Kazincbarcikai Városi Kórház honlapja.