Referenciáink

Miskolci Egyetem területén létesítendő Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltár Nyílt Kutatási Adatforrástár (2018)

 • Megrendelő: Miskolci Egyetem
 • Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros
 • Tervezés éve: 2018
A Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósulásával egy európai szintű tudásközpont, valamint ahhoz kapcsolódóan könyvtári, levéltári bázis kerülne kialakításra.
A beruházás keretében a következő építési feladatok megoldására kerül sor:
1. A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum épületének átalakítása, felújítása.
2. Meglévő könyvtári raktárépület felújítása
3. Új levéltári raktárépület céljára új épületszárny építése
4. Új épületszárny építése és a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z.Megyei Levéltára számára irodaépület céljára

A Központ létrehozásával országosan is egyedülálló módon jön létre egy felsőfokú oktatási intézmény és egy közgyűjtemény intézményi szintű együttműködésének módszertani alapja.Lehetővé válik az oktatás különböző tudományterületeinek és a nemzeti örökségnek, mint oktatási és tudományos adatforrásnak az összekapcsolódása.

A beruházás egyik legfőbb célja a Magyar Nemzeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltár és a  Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum számára közös infrastruktúra kialakítása, melynek értelmében a megyei levéltár számára az egyetem területén, az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum mellett új épületszárnyak épülnek, amelyek tartalmaznák a szükséges irodákat, raktárakat és kiszolgáló helyiségeket. Sor kerül az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum raktár kapacitásának bővítésére is.

A módszertani központ funkció és digitális információforrások szolgáltatása mellett cél egy közös innovatív fizikai tér és egy mini tudományos látvány és élményközpont létrehozása az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum átalakított épületében.Fontos, hogy a Miskolc városától földrajzilag elkülönülő Egyetemváros innovatív, vonzó helyként funkcionáljon a város erre fogékony lakói számára. A mini tudományos látvány és élményközpontban a különböző tudományterületek szempontrendszereinek bemutatásán kívül a hajdani Selmeci Akadémia könyvtárának rendhagyó, interaktív eszközökkel történő bemutatására is sor kerülne.

A gyerekek is aktívan használhatják a létesítményt, számukra LEGO robotika bemutató terem kerül lókialakításra az intézményben, a meglévő könyvtár épületben.

A levéltár épületében olyan helyiségek, helyiség csoportok is telepítésre kerülnek, amelyek a könyvtárral, az egész egyetemmel közösen használt - kiállítóterem, oktatóterem, konferencia terem - vagy közönségforgalmi funkcióval- bemutatók, vetítések, interaktív kiállítások terei - rendelkeznek.

A Központ kialakítása során az iratanyagok elhelyezése részben tömörített raktári állványos polcrendszer beépítésével, részben hagyományos polcozással történne.

A könyvtár állandóan fejlődő, változó intézmény. Az informatika fejlődésével, csak jelenkori pontos programja határozható meg, de rugalmasan kell alkalmazkodnia a változó igényekhez.Az egyetemi oktatás formája, az oktatás és kutatás tartalma, célja fokozatosan változhat és a könyvtárnak fokozatosan követnie kell ezt a fejlődést, változást.

Az egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum óriási olvasóterme olyan innovatív belsőépítészeti megoldásokban részesülne, olyan új berendezéseket és információs, kommunikációs technológiai eszközöket kapna, amelyek lehetővé teszik a hallgatók, az oktatók és a kutatók számára a fizikai és virtuális találkozást.

A kiinduló tervezési adatok, programpontok a tervezés során, a műszaki lehetőségek számbavétele során, egyeztetési folyamatban alakultak ki. Az átalakítandó könyvtár és raktárépület ill. az újonnan létesítendő levéltári épület mérete, a helyiségek mérete, száma a tervezés során kerül végleges egyeztetésre a Megbízó képviselőivel, könyvtári és levéltári oldalról.

A tervezendő létesítmény dolgozói létszám adatai, ill. a kialakítandó nagyobb befogadóképessége átadásra került a tervező számára.

A levéltár épületében a raktárfunkció, a levéltári munkahelyi funkció ill. az egyetemi, vagy városi szintű rendezvények helyei egyeztetésre kerültek. Az épület egy része csak a dolgozók számára lesz elérhető, itt kártyás beléptetéssel lehet majd közlekedni.
Az épület főbejárat felőli része a közforgalom számára is megnyitásra, innen a rendezvény funkció helyiségei megközelíthetők.

A Miskolci Egyetem nyilatkozatot adott ki arról, hogy nem kíván megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmazni. A munkahelyi környezet kialakításánál azonban arra kell törekedni, hogy minél kényelmesebb, könnyebben használható helyiségek, terek alakuljanak ki, amelyek bárki számára használhatóvá válhatnak.

A könyvtár épület és a levéltári épület gazdasági bejárata továbbra is az egyetemi egyirányú feltáró útról nyíló bekötőútról közelíthető meg, amely új kétirányú útkapcsolatot kap az egyetemi főbejárat felé.Az út mellett új, zöldfelületekkel elválasztott parkolófelület kerül kialakításra.

A létesítmény környezete megújul, új ill. felújított burkolt gyalogutak és vegyes forgalmú burkolt felületek kerülnek kialakításra. A létesítmény kiemelt pontjain pihenő- és találkozó terek kiépítésére kerül sor. 

Regéc - Rostallói Erdei Iskolakomplexum (2016)

 • Megrendelő: Északerdő Erdőgazdasági Zrt.
 • Cím: Regéc - Rostalló
 • Tervezés éve: 2016
A zempléni területen még nem működik erdei iskola. Ezen iskolakomplexum egyedi kialakításával, hangulatával ennek a területegységnek az emblematikus oktató-kiállító bázisa, illetve szálláshely szolgáltató épülete lehetne. Az Északerdő Zrt. törekszik arra, hogy az újonnan felújított épületei az arra a tájegységre jellemző díszítő motívumokkal, az általa meghatározott és preferált homlokzati anyagokkal, megoldásokkal kerüljenek kivitelezésre (homlokzati színezés, tetőfedés, stb.) A tervezett létesítmény fogadni tudná az erdei iskolába érkező iskolás osztályokat, csoportokat és az ide látogató turistacsoportokat, családokat, illetve az itt megrendezendő különféle rendezvényeket is az időpontok vagy időszakok egyeztetése mellett. A létesítmény kiinduló pontja lehetne a közelben induló tanösvénynek és útvonalaknak is.

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola átalakításának és bővítésének tanulmányterve (2011)

 • Megrendelő: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola
 • Cím: 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.
 • Tervezés éve: 2011

Helyszín, telepítés, megközelítés

Az épület jelenlegi főbejárata nem súlyponti helyzetű, az épület az érkezési irányokhoz képest körülményesen megközelíthető. Az ideális állapot az volna, ha a gépkocsival, autóbusszal, ill. gyalog érkezők számára egyaránt könnyen megközelíthető főbejárat jöhetne létre, amely a megváltozott, kibővített - nemcsak az iskola által igénybe vehető - funkciókat is egységbe tudná foglalni, ill. ki tudná szolgálni. Amennyiben a külső megközelítéssel is rendelkező új, kiadható épületrészek külön lezárhatóan működnek, úgy az iskola üzemeltetése és az egyéb funkciók külső hasznosítása egyidejűleg lehetséges. A külön üzemeltethető, bevételt termelő funkciók működtetése az iskolának előnyt jelenthetne.

Az iskola háromszög alakú telke városszerkezetileg és városképileg fontos csuklópontban fekszik közterületekkel három oldalról körülvéve. A határoló közterületek közül a Csabai kapu felől érkeznek a legtöbben az épülethez.  Az ezen az oldalon történő épületbővítés új térfalakkal gazdagítja az utcát, az iskola egyben a Csabai kapu utolsó épülete, lezárása is.

Az iskola új főbejárata a Jászi Oszkár u-ról nyílik, a belső udvar felőli megközelítés az iskolának, mint környezete jelentős középületének megfelelő kialakítású, súlyponti főbejáratot eredményez. A mostani, Ifjúság útja felőli főbejárat megszűnik, helyét az átalakítás során az ide áthelyezett iroda helyiségek foglalják el.

A telket a Jászi Oszkár úti főként gyalogosan, de gépjárművel is igénybe vehető módon kialakított főbejáraton kívül az Ifjúság úti meglevő teherbejáraton keresztül lehet megközelíteni, innen nyílik a tanuszoda külső megközelítését biztosító bejárat.

 A telek jelenlegi, Ifjúság utcai gépjármű bejáratán keresztül látják el alapanyagokkal a főzőkonyhát. A főzőkonyha feltöltő, rakodó területén épül fel majd a tanuszoda épületszárnya, ezért ezen a bejáraton keresztül csak annak megépüléséig oldható meg a konyha feltöltése. A tanuszoda szárny felépüléséig mindenképpen indítványozni kell a tanulmány 2. pontjában leírt telekkorrekciót (az ábrán piros színnel jelölt az eredeti telekhatár, a tervezett, tanulmánytervben javasolt telekforma pedig a színes kitöltéssel ábrázolt) miszerint a telek keleti telekhatárának kb. felétől induló beugró telekrészt a város csatolja az iskola telkéhez. Ezáltal egy zártabb, jobban felhasználható telekforma alakulna ki. A telekkorrekció nyomán lehetővé válna egy új gépjármű bejárat létrehozása a Csabai kapu – Jászi Oszkár u. sarkán, a tervezett süllyesztett parkoló szint bejáratától keletre. Az új gépjármű bejáraton megközelítve a telket, a keleti telekhatár mellett végigvezetett úton (az ábrán pirosan sraffozott rész) lenne megoldható a főzőkonyha feltöltését végző teherautók közlekedése.

Az intézmény új, tervezett működése

Egy középiskola működtetésében fontos szempont lehet az oktatás egyes helyszínei - tantermek, szaktantermek, tornaterem, ebédlő, aula, előcsarnok stb. - közötti gyors és ellenőrizhető közlekedés. A létrehozott új épületegyüttes úgy kerül kialakításra, hogy tanítási időben az épület elhagyása nélkül biztosítható legyen bármely oktatási és oktatást kiszolgáló helyiség igénybevétele.

Az iskola működéséhez nélkülözhetetlen, ma hiányzó funkciókat egy új, a meglevő két épülettel összeépített szárnyban lehet elhelyezni. Az új szárnyak a két meglevő épület között (II. ütem) és a telek keleti oldalán (III. ütem) ill. déli oldalán (IV. ütem) épülhetnek meg. A tervezett bővítés a jelenlegi vegyes rendeltetésű épület konyhai földszintes épületszárnyánál emeletráépítéssel is számol a II. ütemben.

Az épületegyüttesen belül önálló - külön használatra is alkalmas, ill. külön lezárható – épületrészek is kialakításra kerülnek. Ezek az egységek olyan kiegészítő területeket tartalmaznak, amelyek a már meglevő funkciókkal, vagy az előző ütemben már megépült funkciókkal, területekkel együtt iskola működését teszik teljesebbé. (III. és IV. ütem) Az iskola újonnan létrehozható, elkülöníthető funkciójú egységei a következők:

- „Egészség centrum” – a tanuszoda, kondicionáló terem és a már meglevő tornaterem épületegysége -, amely a test edzésének helyszíne lehet.

- „Szellemi centrum” - a 220 fő egyidejű fogadására alkalmas előadó terem, a vele szomszédos 110 m2-es foyer (ami az előadó terem megépüléséig önállóan is alkalmas közösségi rendezvények lebonyolítására), az előadó terem kiszolgáló helyiségei és a II. ütemben megépült új könyvtár épületegysége -, amely a kultúra és a kikapcsolódás helyszíne lehet.  Jelenleg az iskola egyházi tulajdonba adásának egyeztetési fázisa zajlik. Ha az iskolát egyházi tulajdonba adja az Önkormányzat, akkor mindenképpen igényként lép majd fel a kötelező hitéleti tevékenységek végzésére alkalmas nagyterem kialakítása az intézmény falain belül.  A tervezett előadó terem építészeti kialakítása úgy került megfogalmazásra, hogy a megközelítés és az épületrész hangulata pl. megvilágítása alkalmassá tegye erre a funkcióra is.

A Miskolci Egyetemen kialakítandó Alumni Pantheon és szoborpark építési engedélyezési terve (2011)

 • Megrendelő: Miskolci Egyetem
 • Cím: 3515 Miskolc - Egyetemváros
 • Tervezés éve: 2011

Az ALUMNI Pantheon, ALUMNI Emlékpark és szoborpark telepítése

Az egységes koncepció alapján kialakítandó komplexum - a Pantheon épületegyüttes, a köztéri épített és kertészeti elemek - elhelyezését, telepítését a tervezési terület környezetének ténylegesen meglevő településszerkezeti vonalai – a meglevő meghatározó jelentőségű eredeti épületállomány beépítési vonalai, a forgalmas gépjármű és gyalogos közlekedési irányok -, a tervezett komplexum feltárásának, látogatásának irányai és a kijelölhető szellemi-eszmei irányok határozták meg.

A fejlesztési terület középpontját a három tengely találkozásánál kialakuló különleges helyzetű pont adja: ez a terület gyújtópontja,a fejlesztési koncepció alappontja, itt egy harangtorony kerül elhelyezésre. Az alappontban olyan szoborszerűen kialakított építmény kerül telepítésre, amely magasságával, építészeti megfogalmazásával az adott helyen valami mással össze nem téveszthető, környezetéhez, funkciójához méltó építészeti jelet alkot, amely az adott hely – de akár az egész Egyetemváros- emblémájává is válhat.

A létrehozott komplexum egységei a fejlesztés három, egymást metsző fő tengelye által határolt területeken valósulnak majd meg. Az emlékezés területeinek hármas egysége a következő:

1.         A tervezési terület északi részén, az A/1, A/3 és A/4 épületek ölelésében kerül kialakításra az egyetem és a város neves képviselőinek szoborparkja.

2.         A tervezési terület középpontjában áll az ALUMNI Pantheon épületegyüttese, amelynek szervezésére szintén a hármas tagozódás jellemző: a főrendeltetésnek helyet adó Közösségi tér egysége – a többfunkciós terek egységei - az épülettömegek által közrezárt belső udvar egysége. Az épületegyüttest délről a szoborszerűen megfogalmazott harangtorony zárja.

3.         Az épületegyüttestől délre, az észak-déli gyalogos útvonalon megközelíthetően kerültek telepítésre az ALUMNI Emlékpark több ütemben megépített emlékfal szakaszai.

Az épületegyüttes úgy került telepítésre, hogy a várható fő megközelítési irányokból minél ünnepélyesebb hatást keltsen a közeledőben. Ennek érdekében a főbejárati oldalon nagy üvegfelületekkel kialakított, legünnepélyesebb funkciójú Közösségi tér épületrészt két oldalról egy-egy vízmedence szegélyezi, amely az épületet szemlélőben a Pantheon épületegyüttes föld feletti lebegésének érzését kelti.

 

A nyugati és keleti oldalon, ahol az épületegyüttes két, az emlékpark zöldfelületeivel határos többfunkciós tér épületegysége áll - az épületrészeket zöldfelület keretezi. A három többfunkciós épületegység teteje zöldtetőként kerül kialakításra. Az emlékpark felőli kétoldali kijárattól délre fekvő, harangtoronnyal határos épületrészt a természet harmadik elemeként  a víz és a vegetáció után a föld elem, egy megkomponált sziklakert  övezi.

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola átalakításának és bővítésének előzetes terve (2011)

 • Megrendelő: Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola
 • Cím: 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1.
 • Tervezés éve: 2011

Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ átalakítása (2010)

 • Megrendelő: Miskolci Egyetem
 • Cím: 3519 Miskolc-Egyetemváros
 • Tervezés éve: 2010

A helyszínt megtekintve és megismerve a tervezett oktatási paramétereket, arra a megállapításra jutottunk, hogy legcélszerűbben a keleti épületrész földszintjén lehet kialakítani a tervezett oktatási laborokat.Megbízónk, mérlegelve a lehetőségeket elfogadta ezt, így megterveztük jelen dokumentációban található kialakítást.

 

A B3 jelű épület földszintjének, északi oldalának egyes helyiségeiben található funkciók átcsoportosításával felszabadítható, mintegy 250,00 m2. Megszüntethető két csoportszoba, az egyik mozgáskorlátozott mosdó, a dohányzónak kialakított helyiség, a tanári pihenő, a technikusi szoba műhellyel, öltözővel és vizesblokkal.  A területen található gázmérő helyiség és kazánház változatlanul marad.

 

A közlekedő folyosót megtartjuk, mintegy 2/3-ában leválasztjuk egy válaszfallal és ajtóval. A helyiségek belső válaszfalait elbontjuk, alkalmazkodva a homlokzati nyílászárók osztásrendjéhez építjük meg az új válaszfalakat. Jelenleg a helyiségekben álmennyezet található, melyet változatlanul hagyunk, a szükséges mértékben alakítjuk át, illetve javítjuk. A szélfogóban és az öltöző blokkokban 20 cm-el kerül lejjebb az álmennyezet, a szellőzés kivezethetősége miatt.

A terület független megközelítése érdekében az épület keleti sarkán egy új bejáratot alakítunk ki a meglévőhöz hasonlóan, négy acél oszlopon nyugvó,  íves fémfedésű tetővel, az oszlopok 2,5x4,5 m tengelytávolsággal épülnek. Automata, kifelé nyíló ajtón keresztül jutunk egy szélfogóba, melynek belső ajtaja szintén kifelé nyílik és automata. Az oktatásban résztvevőknek különnemű öltözőket mosdót és wc helyiséget alakítunk ki közvetlenül a bejárat mellett. A jelenleg takarítószer raktárnak használt helyiségből akadálymentes mosdót alakítunk ki. A gázmérő és kazán helyiség változatlanul marad.

A közlekedőből lehet megközelíteni a rekreációs és a nanotechnológiai laborokat, valamint az ultrahangos diagnosztikai helyiséget. A nanotechnológiai laborból nyílik a képalkotó diagnosztikai helyiség. A helyiségek burkolata sav és lúgálló kőporcelán lapokkal készül, a faltőben íves elemek elhelyezésével. A falazatokra az ajtó szemöldök magasságáig csempe burkolat készül. Minden helyiségbe elhelyezésre kerül egy mosdó. Az új válaszfalak 2x2 réteg gipszkarton lapokból készülnek. A belsőterű helyiségek gépi szellőzéssel lesznek ellátva, a közlekedőből az elszívás a végén, az álmennyezetbe rejtett  Az oktató laborokban kis létszámmal fog történni az oktatás 10-15 fővel, az oktatók az épület emeleti tanári szobájában kapnak elhelyezést, így nincs szükség tanári helyiség kialakítására és ezért van a nanotechnológiai laboron az épület felé egy ajtó, mely természetesen zárható lesz.

Szemere Bertalan Szakközépiskola rekonstrukciója (2009)

 • Megrendelő: Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
 • Cím: Miskolc, Ifjúság u. 16-20.
 • Tervezés éve: 2009

A miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az ország egyik legnagyobb középiskolája, mintegy negyvenezer m2-es területtel.

Az Avas Dél-keleti lejtőjén elhelyezkedő területen több épület áll, külön az oktatási épület, a konyha-étterem és egy hét emeletes kollégium. Az oktatási épület is több részből áll, a terület lejtéséhez igazodóan több szinttel, belső udvarokkal. A fő tömb maga a 24 tantermes oktatási épület egy belső udvarral. Ehhez kapcsolódik nyaktaggal a 600 m2-es tornaterem, illetve egy másik belső udvarral a tanműhely épületrésze.


Az iskola 1981-ben nyitotta meg kapuit. Az eltelt idő alatt jelentősebb felújítás és átalakítás nem történt, csupán a működéshez szükséges karbantartási, kisebb felújítási munkákat végezték el.
    
A társadalmi változás kihatott az iskola induláskor létező szakmai tantárgyaira is. Az iskolában napjainkban a művészeti képzés mellett kézműves szakmákra tevődött át a hangsúly a megmaradt „klasszikus” autószereléssel kapcsolatos szakmák mellett.

Az eltelt idő a bizonyítéka annak, hogy jelen formájában az épület működik, ám nagyobb létszám befogadására alkalmas tér nem áll rendelkezésre, valamint egyes speciális oktatáshoz nincs megfelelő terem. Ezen problémák megoldására készült jelen megvalósíthatósági tanulmány.

Zenepalota felújítása (2008)

 • Megrendelő: Miskolci Egyetem
 • Cím: Miskolc, Bartók tér 1.
 • Tervezés éve: 2008
Előzmények

 

A kiviteli tervdokumentáció továbbra is a meglévő „palota épület” felújításával és a Rendezési Terv értelmében a nyugati oldal átalakításával valósul meg.

 

A Miskolci Egyetem az építmény felújítására átalakítására 470-1636-12-2007 ügyiratszám alatt érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Időközben a Miskolci Egyetem teljes egészében megkapta a Zenepalota épületét. Az átalakult pénzügyi megvalósíthatóság érdekében folyamatos Megbízói egyeztetések során az épület eredeti oktatási funkcióját fenntartva alakult ki a végleges műszaki (kivitelezhető) megoldás.

 

A nyugati oldal homlokzatosításával valamint a használhatatlan, illetve a ma már felesleges belső udvar, légudvarok beépítésével oly mértékben bővíthető az építmény, hogy a beépítettségi határon belül maradva a Zenepalota a kívánt funkcióknak eleget téve – korszerű elvárásoknak megfelelően – immár a pénzügyi kereteknek betartásával hosszú távon biztosítja a megfelelő színvonalú oktatást és így alkalmas további tehetséges zenészek, énekesek képzésére.

 

A tervezési munka folyamán teljesen figyelembevettük és betartottuk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal rendelkezéseit, illetve elvárásait. A tervezés ideje alatt folyamatosan egyeztettünk az épület használóival és Megbízónkkal a Miskolci Egyetem képviselőivel. Egyeztetéseink során az épület eredeti -oktatási funkcióját végig szem előtt tartva - műszaki kompromisszumok sorozatán keresztül – mely a megvalósíthatóság érdekében született – alakult ki a végleges műszaki megoldás.A projekthez kapcsolódó hírek:


mehok.uni-miskolc.hu; Megújul a miskolci Zenepalota

mertnet.hu; Megújul a Zenepalota

fidelio.hu; Átalakul a miskolci Zenepalota

minap.hu; Kezdődhet a Zenepalota felújítása

Ádám Jenő Központi Általános Iskola átalakítása, Pm. Hiv. Ügyfélszolgálati Irodaház kialakítása (2008)

 • Megrendelő: Kazincbarcika Város Önkormányzata
 • Cím: Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A
 • Tervezés éve: 2008
Előzmények

 

Az országosan jelen lévő (elsősorban) középületi akadálymentesítési folyamat, valamint a jelenleg igen szűkös körülmények között működő Polgármesteri Hivatal áthelyezési illetve funkcionális szétválasztási ötlete indította el a tervezési program megfogalmazásának folyamatát. A Kazincbarcika Városi Önkormányzat részéről kaptunk megbízást és egy körvonalazott tervezési programot, amely alapján elkészítettük a tervdokumentációt – a teljes körű akadálymentesítés jegyében.

Az épület ismertetése

 

Jelenleg az épület iskolai funkcióra alkalmas, üzemen kívül helyezett. Jellemzően szocreál szellemiségben épült, jó szerkezeti állapotban lévő építmény, amely szerkezeti állapotán kívül minden más tekintetben felújításra valamint fejlesztésre szorul. A Kazincbarcika Városi Önkormányzat nagy ügyfélforgalmú funkciói kapnának itt helyet a tervek szerint, valamint bizonyos bérlemény helyiségek is elférnének a tetőtérrel bővített épületben. Pár éve a lapostetők szigetelésének elöregedése következtében a teljes épület új magastetőt kapott, ami azonban szerkezetileg nem működik tökéletesen, valamint tetőtér beépítésre alkalmatlan. A jelenlegi terv szerint a 4 szintes fő épületrészen a lapostető a nyers teherhordó födémig visszabontásra kerül és egy új, rejtett eresz kialakítású magastetőt kap, amely a falpillérek raszterébe illesztett acél keretvázakra és azok acél szelemeneire támaszkodik, ezáltal teljes mértékben tetőtér beépítésére alkalmas. Az épület homlokzati kialakításában a falpillérek rasztereinek elrejtésére törekedtünk, valamint a helyiségek egyenletes természetes megvilágítását biztosítani, de a túlzott benapozást és belső felmelegedést elkerülni. A volt iskolai udvaron egy reprezentatív park és parkolók kapnak helyet. A tervezett polgármesteri hivatali ügyfélcentrum egy mai igényeknek maximálisan megfelelő, technikailag és technológiailag, anyaghasználatban és mindenfajta külső és belső megjelenésében a mának és a jövőnek tervezett épület.

Miskolci Egyetem - A4 főépület homlokzat felújítása - elvi engedélyezési terv (2007)

 • Megrendelő: Miskolci Egyetem
 • Cím: Miskolc, Egyetemváros
 • Tervezés éve: 2007

A felújítás indoklása

 

Miskolc az Észak-magyarországi Régió kijelölt központja, tudományos, oktatási, egészségügyi központ. Az logisztikai, innovációs, informatikai és pénzügyi központ szerepkörhöz a szellemi tőke az Egyetemen adott.  Az ehhez szükséges fejlesztési területeket részben a város kijelölt területein belül, részben az Egyetemváros területén belül lehet biztosítani. A nagyszabású fejlesztések eredményeképpen az Egyetemváros súlya, rangja mindenképpen növekedni fog a városban és a térségen belül is. Ezeket a változásokat az Egyetemváros külső képében történő változásoknak is követnie kell.

 

Egy nagy, több épületből álló létesítmény eszmeiségét, mondanivalóját a külvilág, az őt megkeresők vagy megtekintők számára leginkább főépülete által közvetített üzenete jellemzi. Ebből következik, hogy az Egyetemi főépület homlokzat-felújításának nagy súlya van, mert a változások és a létrejövő új kép az Egyetem egészét jelképezi majd.

 

Az Egyetem főépülete 1966-ban készült el Janáky István tervei alapján.  Janákyra erősen hatott a novecento (a XX. sz.-i olasz neoklasszicizmus, ami az olasz reneszánszt tekintette ideális mintának) és a francia forradalmi építészek (Boulee és Ledoux stb.) vaskos és markáns építészete. Az elsőként, az 50-es években megépített oktatási épületek markáns geometrikus monumentalitásukkal méltóságteljes maradandóságot sugározva állnak helyükön.

 

Az A/4 épület közvetlenül illeszkedik az elsőként megépített oktatási épületekhez, ill. az új, nemrég készült elegáns, üveg szerkezetű előcsarnokhoz és bejárathoz. Az Egyetemi út felőli homlokzat felújításának, átépítésének kapcsolódnia kell a szomszédos épületekhez arányaikban és a megoldás nagyvonalúságában is.

Miskolci Egyetem Menza épületének átalakítása és bővítése (2007)

 • Megrendelő: Miskolci Egyetem
 • Cím: Miskolc, Egyetemváros
 • Tervezés éve: 2007