Referenciáink

Nagytétényi Krematórium (2012)

 • Megrendelő:
 • Cím: Nagytétény
 • Tervezés éve: 2012
A létesítmény telepítése
A krematórium és ravatalozó épületet a Bányalég utca kelet-nyugati tengelyű szakaszáról lehet megközelíteni. A szállító járművekkel igénybevett gazdasági bejárat útja a telek területébe betüremkedő szennyvíztároló telek keleti oldalán fut. A két telek intenzív fásítással van elválasztva egymástól.
A létesítmény kelet-nyugati tájolással, zöldfelületekkel körülvéve került elhelyezésre a telken.Az épület bejárata a keleti oldalon (születés), a halotthamvasztó területek pedig a nyugati oldalon (elmúlás) kerültek telepítésre. A telken a kialakítható parkolók és a gyalogosan igénybevett díszburkolatú utak-felületek (a tiszteletadás útja) épülnek meg. Itt kerülnek kialakításra a gyászol számára kialakított pihenő és zöldfelületek is.
A létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők legtöbbje gépkocsival érkezik a helyszínre. A gépkocsik a telek déli oldalán elhelyezett parkolóban helyezhetők el. Innen a sétányszerűen kialakított, rendezett parkba futó burkolt felület - a tiszteletadás útja vezet az épület kelet-nyugati tengelyébe nyíló főbejárathoz. A kelet-nyugat főtengelyt a sétány 90°-os törésénél. a tengely meghosszabbításában elhelyezett kőoszlop és környezete erősíti.
Az épület műkötése
Manapság igény mutatkozik arra, hogy olyan létesítmények kerüljenek megtervezésre és kivitelezésre. amelyek komplex szolgáltatást tudnak nyújtani az elhunytak temetésére történő előkészítése és búcsúztatása terén.
Az épület a pince szinti technológiai, üzemi területeken - hamvasztó tér - kívül a földszinten lehetőséget biztosít arra, hogy a gyászolók saját elképzeléseik és igényeiknek megfelelően búcsúzzanak. emlékezzenek egy erre a célra kialakított helyiségben - ravatalozó helyiség.
A tervezett létesítmény az elhunytak hozzátartozóinak lehetőséget biztosít arra, hogy nyomon kövessék az általuk vagy az elhunyt által választott hamvasztásos technológia egyes lépéseit a hamvasztó tér földszinti részén nyitott betekintő ablakon keresztül.

Metodista templom - tervpályázat II. (2010)

 • Megrendelő: Magyarországi Metodista Egyház
 • Cím: Alsózsolca, Kossuth út
 • Tervezés éve: 2010
„Légyen Te kőfalaidban

Csendesség és jó békesség”

A helyszín

 

A tervezési terület Alsózsolca dél-keleti szélén terül el, a Sajólád felé vezető út mentén. A kettős saroktelek a helyi roma lakosság által belakott terület súlypontjában fekszik, a dél-keleti irányból érkezők elé mintegy fogadó látványként tárul fel mindez. Több szempontból fontos tehát ennek a helynek a részletekig kidolgozott beépítése: egyrészt a roma lakóközösség központja, annak fóruma, ahol többek között pihenni és találkozókat megejteni, a gyerekeknek játszani és sportolni lehet; másrészt össze kell húznia és kötnie a főút által kettévágott területet, egyesítő és közösségépítő szerepet betöltve, előre és felfelé mutatva egy felkiáltó jelként kell működnie mint egy vezérhajónak a flottája előtt.

 

A beépítés

 

A tervezett épületegyüttes egyszerre hívogató, ugyanakkor kellőképpen szeparált intim terek füzére, amelyek a látogatók kellemes időtöltését teszik lehetővé. A beépítés a két oldalsó lakóutca – a Bartók Béla és az Erkel Ferenc utcák – házsorának építési vonalát folytatva lezárja azok sorát, kifeszítve ezzel a két épülettömb közé egy olyan teret, amelybe beidomul a telek súlypontjába a főépület tömbje. Ez a szabad teret sétányokra és szeparált illetve mindennapi használatú terekre osztja, mintegy a terület origójaként működve mutat utat a különböző funkcióknak és fogadja a területre érkezőket. A tömegformálás és az anyaghasználat egyaránt a helyi épített környezetbe maximálisan beilleszkedő, visszafogott hangvételű. A lelkészlakás és a közösségi ház tömbje földszintes magastetős épületek, hagyományos falazott tégla falszerkezettel és beépítésre alkalmas tetővel. A Templom egy olyan aszimmetrikus épület, amely a benne helyet foglaló funkcióknak megfelelően más-más belmagasságú, de az előbbi két épülettől kiemelkedőbb két alacsony hajlásszögű félnyeregtetős tömeg áthatása. Fal- és tetőszerkezete a már említettek szerint kialakított tégla és fa. Minden épületen puritán fehér rusztikusan vakolt felület az uralkodó, váltakozó mértékben kiegészítve ezt a lazúrozott fa burkolattal és árnyékoló illetve nyílászáró szerkezetekkel. Ez utóbbiak az utcafrontokon visszafogottak és magas parapettel kialakítva horizontális vonalvezetésűek, míg a belső udvarok felé nagy méretűek és közvetlen kapcsolatot biztosítanak az udvarokkal. A tető héjalása antracitszürke állókorcos fémlemez fedés. A környező parkra szintén a visszafogottság és egyszerűség a jellemző: az épületeket mosott kavics szegélyezi, a járó felületek két féle elemméretű beton térkő burkolatok, ezeken felül a dús zöld liget terül el az épületek közé úszva.

 

A templom

 

A közösségi ház és annak leszeparált udvara mellett a telek súlypontjában áll a templom épülete. Feltárása a főút felől történik, a bejárat előtt egy hatalmas fedett-nyitott tér fekszik, amely találkozási vagy gyülekező helyként egyaránt működni tud és aminek meghosszabbítása a már meglévő kétoldali buszmegállókat összekötő zebrán át vezet a túloldalra. A bejárati kapuzaton át egy előtéren keresztül jutunk a kulisszafal mögül feltáruló templomtérbe, de ez a paravánfal mentén juthatunk ki a nyári kápolnába vagy fel a karzatra is, amelynek felvezető lépcsője a toronyrészbe rejtett. Az emelt belmagasságú félnyeregtetős templomtér bejárat feletti részén tehát a karzat húzódik, míg a másik végén az Úrasztala és a szószék kapott helyet egy pódiumon, amelyen a lelkészen és segítőin kívül az esetleges zenekar és kórus is elfér. A tér dél-keleti oldalán egy ellebegtetett ablaksáv húzódik egy egyszerűen de kifinomultan díszített és megvilágított tömör faltest felett, sejtetően beengedve a nap fénysugarait. Ilyen ablaksáv húzódik az észak-nyugati oldalon is, a tető aszimmetriájából adódóan magasabban vezetve, szintén beengedve a nyugati napfényt, megvilágítva ezzel a mennyezet fa burkolatát és közvetve a belső templomteret. Ezen az oldalon kapcsolódik az épület – a templomtérhez mindenféleképpen alárendeltebb terekként kezelendő és alacsonyabb belmagasságú – része: a nagyterem és a kisterem egy tárolóval, valamint egy átjárható teakonyha és közlekedőtér a szükséges vizesblokkokkal. A közlekedő végén található az épület hátsó bejárata, amely a lelkész és a személyzet számára nyújt megközelítést a templomba, a közösségi ház és a lelkészlakás felől egyaránt. A homlokzat formálása itt is visszafogott, mindenhol magas parapetű horizontális ablakok húzódnak résszerűen végig, kivételt csak a bejárati kapuzatok jelentenek, amelyek tömör ajtólapjai érintik a földet, jelképezve ezzel is az épület lebegését és tudatosan korlátozva a kinti térrel való vizuális kapcsolatot, a tekintet így kizárólagosan felfelé: a fák lombjai mellett elsuhanva a felhők, a nap és az égiek irányába száll. Az alkalmazott anyagok kizárólag a rusztikus fehér vakolatra, a lazúrozott fa nyílászáró és egyéb szerkezetekre és az antracitszürke korcolt fémlemezre korlátozódik.

Metodista templom - tervpályázat I. (2010)

 • Megrendelő: Magyarországi Metodista Egyház
 • Cím: Alsózsolca, Kossuth út
 • Tervezés éve: 2010

És ő szent templomát látogathassam, mely tisztességre építtetett.

Beépítés

 

A tervezési terület Alsózsolca délnyugati végén, a város főútvonalán található. Szegényes, puritán, ingerszegény környezet jellemzi a helyszínt. Jelenlegi állapotában a telek üres, csak egy autóbusz-forduló található itt és egy-két ehhez csatlakozó műtárgy.

A tervünk beépítési koncepciója próbál a meglévő lakóházas (Bartók Béla és Erkel Ferenc) utcák beépítéséhez igazodni. Ezek monoton, oromfalas, utcára merőleges épületek határozott, kemény vonalához idomul a templom-lelkészlakás és a közösségi épület. Ezek a léptékében hasonló, nem hivalkodó épületek fejezik be, illetve indítják el a két utcának egy-egy oldalát.

A trapéz alakú telek két párhuzamos oldalán helyeztük el épületeinket. A templom, mint Alsózsolca városának kezdő épülete, felkiáltójelként magasodó tornyával fogadja a Sajólád felől érkezőket. A közösségi-foglalkoztató épület a maga visszafogott, egyszerű tömegével L-alakban zárja le a telek északi sarkát. A két épület között elterülő hatalmas zöld terület két részre válik szét. A Kossuth úti oldal - mint egy köztér - pihenőparkként, játszótérként funkcionál. A telek belső, intimebb, kerítéssel elzárt területe már csak a közösségi épületet szolgálja ki. Itt lehet végezni a szabadtéri foglalkozásokat, de pihenésre és sportolásra is van lehetőség. Mindkét területre jellemző az intenzív növénybeültetés – fák, bokrok, sövények, virágok.

Telken belül találhatók a fásított parkolók. A közösségi épület bejáratánál 6, a Kossuth útra merőlegesen 15+2 parkolóhelyet alakítottunk ki.

 

Templom

 

A Magyarországi Metodista Egyház legnagyobb közössége az alsózsolcai. A helyszín követlen környezetében élő sanyarú sorsú, mélyszegénységében élő, mélyen vallásos cigány hívők alkotják a gyülekezetet. Nekik szinte egyetlen támaszuk a hit. Az egyház hagyományaihoz ragaszkodó, mégis modern felfogású „menedék” létrehozása az elsődleges cél.  Alapelve, hogy az ide betérő ember lelki megnyugvást kapjon, amely olyan közegben történjen, ahol hátrahagyva minden problémát, biztonságban érezze magát.

Egyszerű tömegformálású, már-már kubista épület. A centrálisan elhelyezkedő templomtérbe az épülettől kicsit elszakadva magasodó, modern keresztet formáló templomtornyon keresztül juthatunk be. Az egész projekt egyetlen színes pontja a bordó színre festett betonszerkezetű kapukeret, mely világosan, érthetően, figyelemfelhívóan meghatározza a templom bejáratát, gyülekezési pontját. Az előtérben balra vannak a szükséges vizesblokkok, jobbra pedig egy húzott karú lépcsőn lehet felérni a 20 m2-es karzatra.

A nagy, 120 fő befogadására is alkalmas nagyterem faszaruzatos félnyeregtetője a napos déli irányba emelkedik. Ezen a nagy belmagasságú oldalon keskeny, de magas ablakokon át kapja a természetes megvilágítást. A levegőre és a fényre való nyitottságával az ablakok az égi javak iránti földi a befogadó készséget szimbolizálják. A helyiség bejáratával szemben lévő főfalon magaslik a metodista egyház üvegbetétes emblémája. Ez alatt kap helyet a szószék, az énekkar helye és az úr asztala egy színpadszerű pódiumon.

A templomtérből közvetlenül nyíló két terem szintén - mint maga a telek – trapézt formáz. A kisebb, 20 fős gyermekek foglalkoztatására, a nagyobb, 56 fős pedig bibliaórák megtartására alkalmas.

Metodista templom - engedélyezési terv (2005)

 • Megrendelő: Magyarországi Metodista Egyház Szuperintendensi Hivatal
 • Cím: Miskolc, Papszer u.
 • Tervezés éve: 2005

Előzmények

 

A tervezési terület Miskolc belvárosának egyik legexponáltabb pontja. A Papszer utca és Rákóczi utca által határolt háromszög régóta tátongó sebként hívja fel magára a figyelmet, s ellenpontként még jobban megerősíti a Rákóczi utca – a Város egyik legszebb utcaképe – múltat idéző szépségét. A Papszer utca, Rákóczi utca épületeik és telkeik majd mind jeles személyeket és a történelmet idézi. A Görög Kereskedők Házától a Palóczy Házon keresztül, a Haller család otthonát biztosító, máig meglévő épületig múltidőző, múltmesélő épületek. S ne feledjük, valamikor a Rákóczi utcai Szinva híd kedvenc témája volt a miskolci képeslapoknak, ahol a „kéklő vizű Szinvából egyetlen monumentális tömbként emelkedik ki az összeolvadó Múzeum épülete és az Avasi templom a harangtoronnyal”. A Toronyalja utca – mely az Avas oldaláról szinte nekifut a tervezési területünknek – a történelmi Avas elválaszthatatlan része. A Toronyalja utca tetejéről, az elágazási pontról már a tervezendő épület „ötödik homlokzata”, azaz a tetőidomok, tetőfelületek és tetősíkok játéka látható.

 

Nemcsak a történelmi utcaképeinket, hanem a különös képződményű Mindszent térről való rálátást is figyelembe kellett venni a tervezésnél. Ahogy egyre közelítünk a területhez – a lejtési viszonyokból adódóan – a Rákóczi utcai oldalon „egy szinttel mélyebben” sétálhatunk, ellentétben a Papszer utcai oldallal, ahol az enyhe domborulat után a Herman Ottó Múzeum felé – a Zrínyi Gimnázium tornacsarnoka mellett – újból lejt az utca vonalvezetése. A két utca által közrefogott terület adottságait nehezíti egy „torz emlékmű ottmaradt talapzataként” megjelenő monolit betontömb, mely a távfűtő-vezeték lírát rejti.

 

A városrendezési előírások a területre a Papszer utca felé 7,50 m homlokzatmagasságot és a telekre 90%-os beépítettséget irányoznak elő. A tervezési feladat megkívánta, hogy a városrendezési előírást a Tervező újragondolja és átértékelje, hiszen a templom és lelkészlakás térprogramja, funkcionális megjelenítése más léptékeket és nagyságrendeket hordoz magában egy hagyományos lakóépületnél. A tervezési terület mögött megjelenő alagsor (garázsok) földszint + két emeletes magastetős, a tervezési területre loggiasorral néző lakóépület tétova azonosulni akarásával a meglévő utcaképhez - csak negatív példája lehet az építészeti alkalmazkodásnak.

Deszkatemplom (1998)

 • Megrendelő: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség
 • Cím: Miskolc, Tetemvár
 • Tervezés éve: 1998

1997. december 4-én leégett a Miskolc-Tetemvári Deszkatemplom. A katasztrófa után szinte azonnal megkezdődtek a templom állagmegóvási és helyreállítási munkái, melyhez jelentősen hozzájárultak az egyes társadalmi szervezetek, magáncégek és tervezők felajánlásai. A tervezők közül cégünk elsőként tett ígéretet a helyreállításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére. A tervezés megkezdése előtt elvégeztük a templom részletes műszaki felülvizsgálatát és a levéltárban felkutatott eredeti tervlapok alapján állapotrögzítő tervdokumentációt készítettünk. Az engedélyezési majd a kiviteli tervdokumentációban kidolgozott koncepció a templom eredeti formájának és elrendezésének visszaállítása volt, mely nem zárta ki a templom befogadóképességének növelését. A korhű anyagok és szerkezetek felhasználása mellett a rekonstrukció során törekedtünk a modern építési technológiák lehetőség szerinti alkalmazására is.